PROJEKTY TYPOWE

Projekt typowy:
Zbyszko

Projekt typowy Zbyszko pracowni Archipelag. 

Posiada dwa identyczne wole oka (ok. 3.5m szerokie), znajdujące się na sąsiadujących połaciach.

Prócz wolich oczu projekt posiada kilka bardzo charakterystycznych elementów:

  • łukowe podniesienie połaci zbiegające się w narożniku domu, nad wejściem
  • półkolistą ścianę, zamiast jednego z narożników
  • wieżyczkę, zakończoną czterospadowym dachem
  • półkoliste zadaszenie nad wejściem głównym (od strony wieży)

Nachylenie dachu: 35°

Rodzaj pokrycia: dachówka karpiówka, gont lub łupek