PROJEKTY TYPOWE

Projekt typowy:
Seweryna - wole oko wzór II

Realizacja projektu typowego "Seweryna" pracowni Archipelag. 

Do tego projektu typowego opracowaliśmy wiele wzorów wolich oczu. W tej realizacji został wybrany wzór nr 2. W tym wzorze otwór wolego oka został uproszczony - zrezygnowano z bocznych łukowych okienek po obu stronach drzwi balkonowych. 

Zakres prac: wykonanie więźby dachowej i prefabrykowanego wolego oka, krycie dachówką

Miejsce: Komorniki k/ Poznania